Wizerunek absolwenta

 

Miejcie wiarę, a zobaczycie, czym są cuda.

                                                                       (św. Jan Bosko)

 

W efekcie działań dydaktyczno-wychowawczych, opartych o koncepcję pracy przedszkola, wychowanek:

-       jest świadomy własnej wartości wynikającej z godności dziecka Bożego

-       umie odróżnić dobro od zła i stara się żyć godnie i pięknie w oparciu o Dekalog

-       jest wrażliwy na potrzeby innych, empatyczny

-       chętnie się uczy i zdobywa nowe umiejętności

-       odkrywa swoje zdolności i talenty

-       jest świadomy historii, kultury i tradycji swojego narodu i wynikających

        z tego postaw patriotycznych i obywatelskich, jest dumny z bycia Polakiem

-       jest radosny, pogodny

-       jest chętny do podejmowania nowych zadań

-       umie sobie radzić z porażką i trudnościami

-       jest samodzielny

-       jest kulturalny – wie, jak należy się zachować w różnych sytuacjach

-       orientuje się w rolach społecznych

-       akceptuje drugiego człowieka, szanuje jego „inność”.

Realizacja: MadeNet.pl