Nauczyciele

W naszym przedszkolu terapia pedagogiczna prowadzona jest  przez p. Dorotę Wągrowską oraz p. Dorotę Konat posiadające odpowiednie wykształcenie do prowadzenia tego typu zajęć.

Pani Dorota Konat posiadane kwalifikacje:

- Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną (studia magisterskie)

- Pomoc Pedagogiczno psychologiczna i interwencja kryzysowa (studia podyplomowe)

- Spektrum Autyzmu i Zespół Aspergera- diagnoza,rewalidacja,terapia.(studia podyplomowe)

 

Pani Dorota Wągrowska

- Pedagogika: specjalność - Psychopedagogika specjalna z logopedią - (studia magisterskie)

- Terapia pedagogiczna (studia podyplomowe)

- Logopedia ogólna (studia podyplomowe)

- Edukacjia i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (studia podyplomowe)

Pedagoigika specjalna - Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD) (studia       podyplomowe)

-  kurs: Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne (pierwszy stopień)

- kurs: Terapia ręki - wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych

- kurs: Picture Exchange Communication System - poziom 1 (szkolenie z zakresu alternatywnym metod komunikowania się)

 
Realizacja: MadeNet.pl