Zajęcia wspierające realizację podstawy programowej

 • Podczas zajęć wspierających realizację podstawy programowej pięciolatki realizować będą:


 •  OGÓLNOPOLSKI PROGRAM „UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ”

 • AUTOR PROGRAMU: Anna Świć (Kodowanie na dywanie)
 • ORGRANIZATOR PROGRAMU: Fundacja Rozwoju Edukacji Cyfrowej,
  wsparcia udziela marka Edu-Sense
 • ADRESACI PROGRAMU:
 • - Nauczyciele, edukatorzy i ich podopieczni w przedszkolach, szkołach a także innych placówkach o charakterze edukacyjnym
 • - Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

CELE OGÓLNE:

 • Świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów kodowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji (edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna)
 • Nauka przez zabawę

CELE OPERACYJNE:

 • Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności
 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań
 • Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro
 • Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne
 • Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych
 • Przygotowanie do programowania blokowego

Zajecia obbywają się w każdy wtorek od 14.00 do 15.00, zajęcia prowadzi pani Milena Młodawska.

 

21.09.2021

"Ja, ty, my- tworzymy zakodowany kodeks."