Adaptacja Dzieci

 

Pierwsza radość dziecka to świadomość bycia kochanym.

                                                           (św. Jan Bosko)

 

Wspólnota wychowawcza zapewnia warunki, które sprzyjają adaptacji dzieci, szczególnie nowoprzyjętych, poprzez:

-    tworzenie rodzinnej atmosfery

-    organizowanie spotkań adaptacyjnych dla dzieci i rodziców (poznanie przedszkola –

     obiektu, przedstawienie charakteru pracy)

-    poradnik dla rodziców, jak przygotować dziecko i siebie do podjęcia pierwszego etapu

     wychowania przedszkolnego.

-    uwzględnianie różnych okresów adaptacyjnych u poszczególnych dzieci

-    otwartość nauczyciela na potrzeby dzieci, zrozumienie obaw i stresu rodziców

-    gry i zabawy integracyjne

-    stwarzanie poczucia bezpieczeństwa dzieci i rodziców

-    stopniowe wydłużanie pobytu w przedszkolu

-    rozwijanie czynności samoobsługowych

-    zapoznanie rodziców z zasadami panującymi w przedszkolu 

Realizacja: MadeNet.pl