Dydaktyka

 

Być radosnym, dobrze czynić i wróblom pozwolić ćwierkać – to najlepsza filozofia.

(św. Jan Bosko)

 

Działania dydaktyczne:

-       są oparte na podstawie programowej wychowania przedszkolnego

-       są dostosowane do wieku i możliwości dzieci

-       wykorzystywane są różnorodne formy i metody pracy z dziećmi

-       mają na celu przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole

-       są wzbogacone o pomoc specjalistów, np. logopedy

-       służy im wzbogacanie bazy dydaktycznej

-       ich efektem jest przekazywanie rodzicom wiedzy na temat umiejętności dzieci

-       ich jakość podnosi fakt, że nauczyciel kieruje się wartościami chrześcijańskimi w życiu

        osobistym i w pracy dydaktyczno- wychowawczej, dba o swoją formację

        chrześcijańską i stale doskonali kwalifikacje zawodowe, różnicuje wymagania zgodnie

        z rozpoznanymi możliwościami dzieci

-       prowadzą m.in. do wskazania rodzicom kierunków działań, jakie mogą

        podjąć dla rozwoju swoich dzieci

Realizacja: MadeNet.pl