Wychowanie

 

Wychowanie jest sprawą serca.

Wystarczy, że jesteście młodzi, abym was kochał.

 (św. Jan Bosko)

 

Katolicki charakter przedszkola pozwala dzieciom poznawać i stosować wartości i zasady wypływające z Ewangelii dzięki temu, że:

-       rodzice akceptują wychowanie w duchu systemu prewencyjnego św. Jana Bosko,

        który nauczyciele stosują jako metodę wychowawczą

-       nauczyciele przyjmują personalistyczną koncepcję człowieka – wychowanka

        jako podmiotu w procesie wychowania i nauczania

-       proces wychowania wspiera atmosfera radości

-       wychowanek wie, jak okazywać szacunek i życzliwość innym, i tak samo

        jest traktowany

-       współpraca z rodziną wspomaga proces poznawania przez dziecko problemów

        współczesnego świata i kształtuje odpowiedzialne postawy prospołeczne

-       kultywowane są święta i okresy liturgiczne

-       jest współpraca ze środowiskiem lokalnym

Realizacja: MadeNet.pl