Opieka

 

Bóg Cię widzi i kocha.

 (św. Jan Bosko)

 

-       Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, nad którymi

        sprawuje opiekę w przedszkolu i poza nim

-       Stała obecność nauczyciela przy dziecku i w grupie – asystencja salezjańska daje

        poczucie bezpieczeństwa i akceptacji

-       Działania opiekuńcze wpływają na doskonalenie umiejętności samoobsługowych

-       Dba się o zaspokajanie potrzeb: biologicznych, psychicznych i społecznych

Realizacja: MadeNet.pl