Przydatne druki

 

Uprzejmie informujemy o obowiązku zdeklarowania przez Rodzica/prawnego opiekuna

chęci kontynuowania wychowania przedszkolnego dziecka w naszym przedszkolu.

Należy wypełnić druk

i przedłożyć go u Siostry Dyrektor Przedszkola

Dokument w wersji elektronicznej do pobrania poniżej:

 

deklaracja

Realizacja: MadeNet.pl