Misja przedszkola

 

Misją Przedszkola Sióstr Salezjanek w Kielcach jest wychowanie szczęśliwych dzieci przygotowanych pod względem edukacyjnym, emocjonalnym i społecznym do wkroczenia na kolejne etapy swojego życia. Mając to na względzie, Przedszkole dba o:

-       wypełnianie swoich zadań w oparciu o Ewangelię i nauczanie Kościoła katolickiego

-       wychowanie oparte na trzech filarach, którymi są: rozum, religia, miłość

-       wszechstronny rozwój wychowanka na miarę jego możliwości

-       podmiotowość i indywidualizację w pracy z dziećmi

-       przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole

-       rozwój poprawnych relacji dzieci z rówieśnikami i dorosłymi

-       przestrzeganie praw dziecka

-       kształtowanie postawy patriotycznej

-       budowanie przez dzieci pozytywnego obrazu samego siebie

-       kształtowanie norm społecznych poprzez pokazanie miłości Boga do człowieka
       
        i człowieka do Boga

-      realizowanie programów nauczania uwzględniających podstawę programową                                              
        wychowania przedszkolnego

-       wspomaganie i pomoc w rozwoju uzdolnień i talentów dzieci

Realizacja: MadeNet.pl