Przedszkole Talentów

Nasze przedszkole uczestniczyło w ogólnopolskim konkursie "Przedszkole Talentów" organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego i uzyskało tytuł: PRZEDSZKOLE TALENTÓW

 

 

Celem konkursu było rozwijanie potencjału dzieci, ich zainteresowań i talentów. Przedszkole przystępując do konkursu przyjęło zadania , których wykonanie było oceniane przez jury w skali 1-10. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu "Przedszkola Talentów " było uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzili przedstawiciele organizatora konkursu, którym jest Studium Prawa Europejskiego.

Realizacja: MadeNet.pl