Konkurs wielkanocny

PRZEDSZKOLE SIÓSTR SALEZJANEK ZAPRASZA WSZYSTKIE DZIECI DO UDZIAŁU W KONKURSIE

NA PRZYGOTOWANIE OZDOBY WIELKANOCNEJ (STROIKA WIELKANOCNEGO)

ORGANIZATOR: Milena Młodawska
ADRESACI: WSZYSTKIE GRUPY PRZEDSZKOLNE


CELE KONKUSRU:

  • propagowanie tradycji związanych z tematyką świąt wielkanocnych,
  • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci,
  • rozwijanie relacji z rodziną poprzez wspólne spędzenie czasu podczas
    przygotowywania ozdoby wielkanocnej,
  • uwrażliwienie na potrzeby osób starszych, okazywanie im szacunku,
  • wdrażanie Rodziców do współpracy z przedszkolem.

REGULAMIN KONKURSU:
> konkurs na wykonanie ozdoby wielkanocnej przeznaczony jest dla dzieci
w wieku przedszkolnym,
> ozdobę wielkanocną można przygotować z rodzicami i rodzeństwem,
> forma i technika pracy jest dowolna,
>każda praca powinna być opatrzona metryczką- imię, nazwisko, nazwa grupy,
> w każdej grupie zostaną wyłonione odpowiednio I, II i III miejsce,
> za zgodą Rodziców, ozdoby wielkanocne zostaną przekazane do Ośrodka
Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera w Kielcach.


OCENA PRAC:
Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Oceniane będą:
> zgodność z tematem,
> estetyka pracy,
> kreatywność/ pomysłowość.


TERMIN SKŁADANIA PRAC: 27- 29.03.2023 r.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD: 03.04.2023 r.

Zachęcamy Was do udziału w konkursie i czekamy na Wasze prace.