Misja przedszkola

Misją Przedszkola Sióstr Salezjanek w Kielcach jest wychowanie szczęśliwych dzieci przygotowanych pod względem edukacyjnym, emocjonalnym i społecznym do wkroczenia na kolejne etapy swojego życia. Mając to na względzie.

Przedszkole dba o:

 • wypełnianie swoich zadań w oparciu o Ewangelię i nauczanie Kościoła katolickiego
 • wychowanie oparte na trzech filarach, którymi są: rozum, religia, miłość
 • wszechstronny rozwój wychowanka na miarę jego możliwości
 • podmiotowość i indywidualizację w pracy z dziećmi
 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole
 • rozwój poprawnych relacji dzieci z rówieśnikami i dorosłymi
 • przestrzeganie praw dziecka
 • kształtowanie postawy patriotycznej
 • budowanie przez dzieci pozytywnego obrazu samego siebie
 • kształtowanie norm społecznych poprzez pokazanie miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga
 • realizowanie programów nauczania uwzględniających podstawę programową wychowania przedszkolnego
 • wspomaganie i pomoc w rozwoju uzdolnień i talentów dzieci
Skip to content