Informacje Podstawowe

Organem Prowadzącym nasze przedszkole jest Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Warszawska.

Swoje działania opieramy na nauce Kościoła Katolickiego a w wychowaniu kierujemy się systemem prewencyjnym św. Jana Bosko.   

Celem naszych działań wychowawczych, w myśl założeń wychowawczych św. Jana Bosko,  jest kształtowanie dzieci na „dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli”. Naszą pracę opieramy więc na filarach systemu prewencyjnego, którymi są rozum, religia i miłość.

W codziennej pracy z dziećmi realizujemy założenia najnowszej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dbamy o wszechstronny rozwój dzieci, przygotowujemy je do podjęcia nauki w szkole. Czynimy to poprzez zajęcia dydaktyczne realizowane przez wychowawczynie grup, język angielski, logopedię, terapię pedagogiczną, wyjazdy i warsztaty o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, religijnym, sportowym i rekreacyjnym. Nasi wychowankowie biorą udział w różnych inicjatywach na terenie naszego miasta, projektach edukacyjnych oraz konkursach miejskich i ogólnopolskich odnosząc w nich liczne sukcesy.   

Dysponujemy bardzo bogatą, nowoczesną i różnorodną bazą dydaktyczną sprawiającą, że dzieci z radością zdobywają wiedzę i nowe umiejętności.  

Rodzinny charakter placówki podkreślamy także przez to, że w wiele działań angażujemy Rodziców i Rodziny naszych wychowanków a do dzieci podchodzimy w sposób indywidualny, rozpoznając ich potrzeby i talenty.

Skip to content