Dydaktyka

Być radosnym, dobrze czynić i wróblom pozwolić ćwierkać – to najlepsza filozofia.

(św. Jan Bosko)

Działania dydaktyczne w naszym przedszkolu:

  • Są oparte na podstawie programowej wychowania przedszkolnego
  • Są dostosowane do wieku i możliwości dzieci
  • Wykorzystywane są różnorodne formy i metody pracy z dziećmi
  • Mają na celu przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole
  • Są wzbogacone o pomoc specjalistów, np. logopedy
  • Służy im wzbogacanie bazy dydaktycznej
  • Ich efektem jest przekazywanie rodzicom wiedzy na temat umiejętności dzieci
  • Ich jakość podnosi fakt, że nauczyciel kieruje się wartościami chrześcijańskimi w życiu osobistym i w pracy dydaktyczno- wychowawczej, dba o swoją formację chrześcijańską i stale doskonali kwalifikacje zawodowe, różnicuje wymagania zgodnie z rozpoznanymi możliwościami dzieci
  • Prowadzą m.in. do wskazania rodzicom kierunków działań, jakie mogą podjąć dla rozwoju swoich dzieci
Skip to content