Wychowanie

Wychowanie jest sprawą serca.

Wystarczy, że jesteście młodzi, abym was kochał.

(św. Jan Bosko)

Katolicki charakter przedszkola pozwala dzieciom poznawać i stosować wartości i zasady wypływające z Ewangelii dzięki temu, że:

  • Rodzice akceptują wychowanie w duchu systemu prewencyjnego św. Jana Bosko, który nauczyciele stosują jako metodę wychowawczą
  • Nauczyciele przyjmują personalistyczną koncepcję człowieka – wychowanka jako podmiotu w procesie wychowania i nauczania
  • Proces wychowania wspiera atmosfera radości
  • Wychowanek wie, jak okazywać szacunek i życzliwość innym, i tak samo jest traktowany
  • Współpraca z rodziną wspomaga proces poznawania przez dziecko problemów współczesnego świata i kształtuje odpowiedzialne postawy prospołeczne
  • Kultywowane są święta i okresy liturgiczne
  • Jest współpraca ze środowiskiem lokalnym
Skip to content