O nas

Nasze przedszkole rozpoczęło swoją działalność w roku 2010,  przy ul Chęcińskiej 3 w Kielcach.
Personel stanowią Siostry Salezjanki wraz z nauczycielami i innymi pracownikami, którzy poprzez radosną i odpowiedzialną służbę najmniejszym pragną urzeczywistniać słowa św. Jana Bosko: „Wystarczy, że jesteście młodzi, abym Was bardzo kochał”. Główną inspiracją pracy wychowawczej w naszym przedszkolu jest ścisła współpraca przedszkola z Rodzicami Dziecka.

Nasze Przedszkole jest placówką katolicką, wychowuje i kształci dzieci w duchu systemu prewencyjnego św. Jana Bosko. Poprzez różnorodne inicjatywy o charakterze wychowawczym i dydaktycznym nasza placówka dąży do wspomagania wszechstronnego rozwoju człowieka – w jego sferze duchowej, psychicznej i fizycznej. Realizując założenia najnowszej podstawy programowej wychowania przedszkolnego staramy się kształtować kompetencje społeczne i moralne naszych wychowanków. W tym obszarze edukacji i wychowania mocnym fundamentem oraz punktem odniesienia jest nauczanie Kościoła Katolickiego oraz spójne z nim postulaty pedagogiczne i psychologiczne. Służy temu: życzliwa i rodzinna atmosfera, warunki do bezpiecznej i twórczej zabawy oraz konkretne, zaplanowane oddziaływania kompetentnego personelu. Oferta zajęć obejmuje: zajęcia zintegrowane prowadzone przez wychowawców grup oraz język angielski, logopedię, rytmikę, warsztaty taneczne. Z przyjemnością organizujemy dzieciom wycieczki o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, by mogły poznawać otaczającą je rzeczywistość poprzez bezpośredni z nią kontakt. Gośćmi naszego przedszkola są min.: grupy teatralne, agencje artystyczno-edukacyjne oraz przedstawiciele interesujących zawodów. Organizowane wyjazdy, uroczystości i inne spotkania często angażują całe Rodziny.

W procesie wychowania każdy ma swoje istotne miejsce, bardzo ważną rolę spełniają Rodzice, Rodzina, wzajemne zrozumienie i współpraca. Tylko kontynuacja wychowania dzieci w domu może przynieść sukces wychowawczy. Widać wśród Rodziców zrozumienie tego faktu i otwartość na współpracę.

Charakterystyką wychowania dzieci jest tworzenie więzi rodzinnej. Przedszkole, to duża rodzina, w której panuje prawdziwy duch rodzinnego domu.

Skip to content