O grupach

„Jedyneczki” – wychowawcami w grupie są Iwona Stępień i Milena Młodawska. Jedyneczki to wesoła gromadka dzieci 3 i 4 letnich, które pierwszy lub drugi rok uczęszczają do naszego przedszkola, stąd podejmowanych jest wiele działań, by dzieci szybko zaadaptowały się  do warunków przedszkolnych. 3-latki doskonalą przede wszystkim samodzielność w czynnościach samoobsługowych i wdrażają się do przedszkolnego życia. 4-latki to już „doświadczone” przedszkolaki są pogodne i uśmiechnięte mają już swoje ulubione koleżanki i kolegów, chętnie pomagają innym.

„Dwójeczki” – to grupa 5-4 latków, której wychowawcą jest pani Patrycja Kwapisz. Dzieci są żywiołowe i radosne. Chętnie podejmują zabawy tematyczne i konstrukcyjne.  Wspólnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. W czasie spędzonym w przedszkolu dzieci poszerzają wiedzę i rozwijają swoje umiejętności. Przed nimi bowiem ważne wyzwanie- wkroczenie w świat liter i liczb.

„Trójeczki” – wychowawcą najstarszej grupy 6-latków jest pani Barbara Karalus . To dla Trójeczek ostatni i bardzo ważny rok w przedszkolu – będą zdobywać wiadomości i umiejętności potrzebne w szkole. Dzieci w grupie są bardzo aktywne i pełne energii. Chętnie uczestniczą w zajęciach i zabawach proponowanych przez nauczyciela. Dzieci są muzykalne, lubią śpiewać i tańczyć.  Dzieci są wrażliwe i empatyczne, chętnie sobie pomagają, lubią ze sobą przebywać i bawić się razem. Bardzo chętnie konstruują z klocków różne budowle, tworzą własne projekty, wchodzą w role, rysują, malują, wykonują coraz trudniejsze zadania. Zawsze i na każdy temat mają wiele do powiedzenia.

Skip to content