Podstawa programowa

Podstawa programowa obowiązująca w przedszkolu określa umiejętności, jakie dziecko powinno nabyć, zanim pójdzie do szkoły. To inaczej cele wychowania przedszkolnego. Opisuje proces edukacji dzieci, a także wspomagania ich rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego.

Podstawa programowa na lata 2021/2022 do przedszkola to ta sama podstawa programowa edukacji przedszkolnej, która weszła w życie 1 września 2017 roku i obowiązuje do tej pory. To, co jest w niej nowością w porównaniu do wcześniejszej wersji, to:

  • zapis o przewadze zabawynad tzw. zajęciami kierowanymi,
  • podążanie za dzieckiem,
  • konieczność obserwacji,
  • indywidualizacja,
  • wspieranie rozwoju dziecka.

To ostatnie ma się odbywać nie tylko podczas zorganizowanej zabawy czy zajęć, ale w czasie całego pobytu dziecka w przedszkolu, a więc dotyczy zarówno spożywania posiłków, odpoczynku, uroczystości, wycieczek czy ubierania i rozbierania oraz samodzielnej zabawy.
Zgodnie z podstawą programową 2021/2022 nie ma już też ścisłego podziału czasowego na zajęcia matematyczne, ruchowe, plastyczne, językowe, artystyczne, bo dziecko codziennie powinno się ruszać, śpiewać, rysować, biegać, bawić się, przebywać na świeżym powietrzu, odpoczywać czy używać swojej wyobraźni.

Cały dokument dostępny tutaj:

https://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole

Oryginalny dokument Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący edukacji przedszkolnej można przejrzeć i przeczytać tutaj: Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla Przedszkoli, Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

źródło: https://mamotoja.pl/

Skip to content