Przydatne druki

Uprzejmie informujemy o obowiązku zdeklarowania przez Rodzica/prawnego opiekuna chęci kontynuowania wychowania przedszkolnego dziecka w naszym przedszkolu.

Należy wypełnić druk i przedłożyć go u Siostry Dyrektor Przedszkola.

Dokument w wersji elektronicznej do pobrania poniżej:

Dokument w wersji PDF

Skip to content