Terapia pedagogiczna

Terapia cele i znaczenie

Terapia pedagogiczna to oddziaływania za pomocą środków psychopedagogicznych na trudności dzieci w uczeniu się. Służy eliminowaniu niepowodzeń edukacyjnych i ich negatywnych konsekwencji.

Terapia pedagogiczna zamiennie bywa nazywana reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi. Pierwsza nazwa, stosowana zazwyczaj przez nauczycieli „starej daty”, jest nietrafnym sformułowaniem, gdyż oznacza uczenie się czegoś od nowa, a sensem terapii pedagogicznej nie jest uczenie czegoś od początku, tylko wspieranie w procesie trwającym, zastanym. Druga z kolei jest jak najbardziej właściwa i można stosować ją zamiennie. Korekcja bowiem oznacza poprawę i usprawnianie za pomocą specjalnie dobranych ćwiczeń, a kompensacja polega na wskazywaniu i doskonaleniu tych funkcji, które są dobrze rozwinięte, wykorzystując własne mocne strony, i wyrównać braki w umiejętnościach edukacyjnych dziecka.

Cele ogólne reedukacji:

  1. Stymulowanie rozwoju dziecka.
  2. Rozwijanie zaburzonych funkcji systemu percepcyjno– motorycznego: percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, motoryki.
  3. Kształtowanie integracji percepcyjno– motorycznej.
  4.  Wyrównywanie szans edukacyjnych szczególnie dzieci 6-letnich.
Skip to content