„Baśka Murmańska”

14 listopada najstarsze przedszkolaki wybrały się do Instytutu Pamięci Narodowej i wzięły udział w warsztatach Co by było, gdyby zwierzęta mówiły?  Baśka Murmańska”.

Baśka Murmańska była niedźwiedzicą polarną i podopieczną Batalionu Murmańczyków stacjonującego w północnej Rosji. Rozkazem dowódcy niedźwiedzicę mianowano „córką regimentu”, przydzielono jej dzienną rację żywnościową i opiekuna, który miał zadbać o to, by przestrzegała wojskowej dyscypliny. Baśka nauczyła się salutować i maszerować na dwóch łapach, a w czasie wolnym od zajęć bawiła się z żołnierzami. Do Polski trafiła w 1919 r., a podczas defilady na pl. Saskim salutowała przed samym Piłsudskim i podała mu łapę.