Europejski Tydzień Sportu

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.

Nasze przedszkole również aktywnie włączy się w tą inicjatywę i przez cały tydzień podejmować będziemy różne aktywności poznając jednocześnie różne dyscypliny sportowe. Celem zajęć jest:

  • kształtowanie postaw prozdrowotnych
  • promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci
  • zapoznanie z różnymi dyscyplinami sportowymi
  • wdrażanie do czerpania przyjemności z aktywności ruchowej
  • wdrażanie do rywalizacji sportowej

Mamy nadzieję, że pogoda będzie nam sprzyjać, a jeśli nie, to trochę zmodyfikujemy zajęcia dostosowując je do naszych przedszkolnych możliwości.