Nauczyciele

W naszym przedszkolu terapia pedagogiczna prowadzona jest  przez p. Dorotę Wągrowską, która posiada odpowiednie wykształcenie do prowadzenia tego typu zajęć:

  • Pedagogika: specjalność Psychopedagogika specjalna z logopedią. studia magisterskie)
  • Terapia pedagogiczna. (studia podyplomowe)
  • Logopedia ogólna. (studia podyplomowe)
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. (studia podyplomowe)
  • Pedagoigika specjalna – Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD). (studia podyplomowe)
  • kurs: Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne. (pierwszy stopień)
  • kurs: Terapia ręki – wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych.
  • kurs: Picture Exchange Communication System poziom 1 (szkolenie z zakresu alternatywnym metod komunikowania się)
Skip to content