Nauczyciele

W naszym przedszkolu terapia pedagogiczna prowadzona jest  przez p. Dorotę Wągrowską oraz p. Dorotę Konat posiadające odpowiednie wykształcenie do prowadzenia tego typu zajęć.

 1.  Pani Dorota Konat, posiadające kwalifikacje takie jak:
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. (studia magisterskie)
 • Pomoc Pedagogiczno psychologiczna i interwencja kryzysowa. (studia podyplomowe)
 • Spektrum Autyzmu i Zespół Aspergera- diagnoza,rewalidacja,terapia.(studia podyplomowe)

2. Oraz Pani Dorota Wągrowska z kwalifikacjami: 

 • Pedagogika: specjalność Psychopedagogika specjalna z logopedią. (studia magisterskie)
 • Terapia pedagogiczna. (studia podyplomowe)
 • Logopedia ogólna. (studia podyplomowe)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. (studia podyplomowe)
 • Pedagoigika specjalna – Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD). (studia podyplomowe)
 • kurs: Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne. (pierwszy stopień)
 • kurs: Terapia ręki – wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych.
 • kurs: Picture Exchange Communication System poziom 1 (szkolenie z zakresu alternatywnym metod komunikowania się)