VI Pielgrzymka Przdszkolaków do św. Hiacynty i Franciszka

W środę 18 maja nasze przedszkole wzięło udział w VI Pielgrzymce Przedszkolaków do św. Hiacynty i Franciszka. O godzinie 10.00 spotkaliśmy się w kościele przy ulicy Piekoszowskiej by wspólnie z przedszkolakami z PS 43 i PS 18 pomodlić się przez wstawiennictwo Dzieci Fatimskich. Każde dziecko złożyło do specjalnego pudełka przygotowaną wcześniej z cała rodziną laurkę, w której zapisane były prośby i podziękowania skierowane do św. Hiacynty i Franciszka. Prośby te odczytywane są w kościele 20 dnia każdego miesiąca. Po wspólnej modlitwie rozpoczęła się druga część pielgrzymki – wspólne zabawy, tańce i zadania dla dzieci przygotowane przez Pana Mateusza  z Mat-Art Imprezy na każdą okazję. Serdecznie dziękujemy księdzu Proboszczowi Grzegorzowi Kucie za zaproszenie, wspólna modlitwę, błogosławieństwo i zabawę.