Europejski Tydzień Sportu 2020

 
 
Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok. Nasze przedszkolaki z najstarszych grup również aktywnie włączą się w ETS.
 
Cele Europejskiego Tygodnia Sportu:
????kształtowanie postaw prozdrowotnych
???? promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci
???? zapoznanie z różnymi dyscyplinami sportowymi
????wdrażanie do czerpania przyjemności z aktywności ruchowej
 
Harmonogram zajęć:
23.09.2020
 

 

 
 
Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok. Nasze przedszkolaki z najstarszych grup również aktywnie włączą się w ETS.
 
Cele Europejskiego Tygodnia Sportu:
????kształtowanie postaw prozdrowotnych
???? promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci
???? zapoznanie z różnymi dyscyplinami sportowymi
????wdrażanie do czerpania przyjemności z aktywności ruchowej
 
Harmonogram zajęć:
23.09.2020
środa – Hala MOSiR
????????Biegi
Oglądanie krótkiego filmiku edukacyjnego dotyczącego różnych rodzajów biegów: sprint, sztafeta, bieg z przeszkodami itp. Zabawy bieżne doskonalone szybkość i zwinność. „Szybki przedszkolak” – bieg na odcinku 18 metrów – wyłonienie najszybszego przedszkolaka w 3 kategoriach wiekowych 4,5 i 6latki. Wdrażanie do rywalizacji i umiejętności przegrywania.
24.09.2020
czwartek – osiedlowe boisko
??????Piłka nożna
Oglądanie krótkiego filmiku edukacyjnego dotyczącego gry w piłkę nożną.Gry i zabawy bieżne doskonalące koordynację ręka-noga potrzebną do
opanowania umiejętności kopania piłki. Konkurs rzutów karnych. Wdrażanie do rywalizacji i umiejętności przegrywania.
25.09.2020
piątek – osiedlowe boisko/przedszkole
????Rzut oszczepem
Oglądanie krótkiego filmiku edukacyjnego dotyczącego rzutu oszczepem.Gry i zabawy doskonalące umiejętność rzutu z wykorzystaniem piłeczek tenisowych „Najdalszy rzut” – konkurs rzutów. Wdrażanie do rywalizacji i umiejętności przegrywania.
28.09.2020
poniedziałek – osiedlowe boisko/przedszkole
????Skok w dal
Oglądanie krótkiego filmiku edukacyjnego dotyczącego skoku w dal. Gry i zabawy z elementami skoku. „Kto dalej” –konkurs na najdalszy skok. Wdrażanie do rywalizacji i umiejętności przegrywania.
29.09.2020
wtorek – osiedlowe boisko/przedszkole
????????Gimnastyka
Oglądanie krótkiego filmiku edukacyjnego dotyczącego gimnastyki sportowej. Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem szarf i woreczków kształtujące poprawną postawę ciała. Wdrażanie do poprawnego wykonywania poleceń.
30.09.2020
środa – Hala MOSiR
????????Siatkówka
Oglądanie krótkiego filmiku edukacyjnego dotyczącego gry w piłkę siatkową. Gry i zabawy doskonalące umiejętność rzucania i łapania piłki oraz poruszania się krokiem odstawno-dostawnym. Doskonalenie koordynacji ręka-oko. Zajęcia przeprowadzą trenerzy siatkówki Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kielcach.
Zajęcia odbędą się zgodnie z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.