KONKURS RECYTATORSKI „Barwy jesieni”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim, który odbędzie się w środę 25 października o godzinie 14.45. Uczestnicy konkursu oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych 3-4 latki i 5-6 latki. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu recytatorskiego:

 1. Nazwa konkursu

 Konkurs recytatorski: ,,Barwy jesieni”.

 • Cele konkursu:
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 •  zainteresowanie dzieci poezją,
 • zachęcanie do występów na scenie,
 •  prezentacja umiejętności dzieci,
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

    3. Zasady uczestnictwa:

 • konkurs organizowany jest dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Sióstr Salezjanek  w Kielcach,
 • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego o tematyce jesiennej,
 • zgłoszenia do konkursu należy wpisywać na listę
  (imię i nazwisko dziecka, autor, tytuł wiersza) do dnia 23 października 2023  roku.

 4. Kryteria oceny:

 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
 • ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ).

5.Nagrody dla laureatów

Laureaci I, II, III miejsca w dwóch kategoriach wiekowych 3-4 latki oraz 5-6 latki otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.