O! Jedynka!

W czwartek i piątek Dwójeczki i Trójeczki zamieniły  sale przedszkola na park i większość czasu przed obiadem spędziły na zajęciach na świeżym powietrzu. W czwartek bawiliśmy się z literą „O”, a w piątek tematem naszych działań była cyfra 1. Podczas zajęć rozwijaliśmy kompetencje matematyczne, językowe i przyrodnicze. Doskonaliliśmy umiejętności społeczne – współpraca w małych grupach, a przede wszystkim dobrze się bawiliśmy.