Odwiedziny Muzeum Historii Kielc

Dziś odwiedziliśmy Muzeum Historii Kielc. Starsze grupy wzięły udział w zajęciach dotyczących zegarów, podczas których każdy wykonał swój papierowy zegar, a młodsza grupa poznawała historię kawiarni w Kielcach ozdabiając przygotowane naczynia z masy solnej.