Spotkanie z Masajem

W czasie przerwy między świątecznej odbyło się spotkanie z rdzenny Masajem. Nasze przedszkole odwiedził gości z Tanzanii – Adam Sembuche wraz z żoną Katarzyną Bańską. Masajowie to grupa etniczna zamieszkująca północną część Tanzanii i Kenii. Pani Kasia opowiedziała dzieciom jak wygląda życie w wiosce masajskiej. Na przygotowanych zdjęciach zobaczyliśmy piękno sawanny i żyjących tam zwierząt. Goście pokazali nam jak cennym darem jest woda – która daje możliwość przetrwania w tak trudnych warunkach Afryki. Dla mieszkańców Tanzańskiej wioski woda to dar życia. Dlatego pan Adam wraz z żoną przyjechał do Europy by pomóc budować studnie w swoim kraju. Chętne dzieci mogły założyć chustę wojownika, ponieważ pan Adam jest masajskim wojownikiem, którego można poznać właśnie po czerwonej chuście. Na zakończenie dzieci wręczyły laurkę w podziękowaniu i przekazały trochę słodkości dla dzieci z wioski, w której mieszka pani Kasia i pan Adam. Mamy nadzieję, że uda się im wybudować upragnioną studnię.