Rekrutacja 2020

Harmonogram naboru do przedszkoli 2020/2021
13.05.2020r. – 21.05.2020r. – złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych
08.06.2020r. do godz. 15:00 – wywieszenie list zakwalifikowanych
08.06.2020r. – 15.06.2020r. godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług przedszkola
18.06.2020r. do godz. 12:00– ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkoli

Prosim, aby rodzice przed udaniem się do przedszkoa skontaktowali się telefonicznie, w celu ustalenia dogodnego terminu dostarczenia wniosku, co pomoże uniknąć oczekiwania wnioskodawców w kolejce.

 

 

13.05.2020r. – 21.05.2020r. – złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

08.06.2020r. do godz. 15:00 – wywieszenie list zakwalifikowanych
08.06.2020r. – 15.06.2020r. godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług przedszkola
18.06.2020r. do godz. 12:00– ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkoli

Prosim, aby rodzice przed udaniem się do przedszkoa skontaktowali się telefonicznie, w celu ustalenia dogodnego terminu dostarczenia wniosku, co pomoże uniknąć oczekiwania wnioskodawców w kolejce..

Nabór uzupełniający
??01.07.2020r. – 07.07.2020r. do godz. 15:00 – przyjmowanie podań
??14.07.2020r. do godz. 15:00 – wywieszenie list zakwalifikowanych
??do 17.07.2020r. do godz. 15:00 – potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli
korzystania z usług przedszkola
??20.07.2020r. do godz. 12:00 – ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkola