Ważna informacja!

Ważne!!!!!!!!! ? KOowes

Drodzy Rodzice

Informujemy, że przedszkole kontynuuje zawieszenie swej działalności do 15 maja. Czas ten potrzebny jest na dostosowanie placówki do wymogów GIZ, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dzieciom, rodzicom i pracownikom przedszkola. Rodziców, którzy nie mogą pogodzić pracy z opieką nad dziećmi prosimy o telefoniczne zgłoszenie potrzeby opieki do Siostry Dyrektor do dnia 14 maja do godziny 12.00. Jednocześnie prosimy, aby przy zgłaszaniu wziąć pod uwagę wytyczne MZ i GIZ określające, które dzieci mają pierwszeństwo w zapewnieniu im opieki przedszkolnej.

Ważne!!!!!!!!! ? KOowes

Drodzy Rodzice

Informujemy, że przedszkole kontynuuje zawieszenie swej działalności do 15 maja. Czas ten potrzebny jest na dostosowanie placówki do wymogów GIZ, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dzieciom, rodzicom i pracownikom przedszkola. Rodziców, którzy nie mogą pogodzić pracy z opieką nad dziećmi prosimy o telefoniczne zgłoszenie potrzeby opieki do Siostry Dyrektor do dnia 14 maja do godziny 12.00. Jednocześnie prosimy, aby przy zgłaszaniu wziąć pod uwagę wytyczne MZ i GIZ określające, które dzieci mają pierwszeństwo w zapewnieniu im opieki przedszkolnej.