Rodzinny Konkurs Plastyczny

Regulamin konkursu plastycznego organizowanego przez Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Aniołów Stróżów w Łomiankach

Temat konkursu:

„Siostry Salezjanki – Córki Maryi Wspomożycielki- misja i praca”

Zadaniem dzieci jest graficzne przedstawienie Sióstr Salezjanek w codziennej modlitwie i pracy z dziećmi,

wypełniających dzieło św. Jana Bosko i św. Marii Dominiko Mazzarello.

1.  Organizator konkursu

Przedszkole           Niepubliczne           Sióstr           Salezjanek           im.                               Aniołów                  Stróżów w Łomiankach ul. Warszawska 123.

2.  Cele konkursu

 • poznanie misji i pracy Sióstr Salezjanek;
  • stworzenie okazji do rodzinnej działalności artystycznej;
  • rozwijanie wyobraźni i pobudzenie aktywności twórczej;
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej;

3.  Warunki uczestnictwa w konkursie wewnętrznym i zewnętrznym

 • uczestnikami konkursu mogą być dzieci uczęszczające do Przedszkoli Sióstr Salezjanek;
  • każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną wspólnie z członkami swojej rodziny;
  • prace należy wykonać na formacie A3; technika wykonania pracy jest dowolna;

4.  Czas i miejsce trwania konkursu wewnątrz przedszkolnego

 • Konkurs trwa od 26.09.2022 do 10.10.2022;
  • Prace opatrzone metryczką (imię, nazwisko dziecka, nazwa grupy), należy dostarczyć do przedszkola do 10.10.2022

6.  Przebieg konkursu wewnątrz przedszkolnego

Głosowanie odbędzie się w dniach 11 – 14.10.2022 w następujący sposób:

 • w głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy (rodzice, dzieci, dziadkowie, pracownicy przedszkola);
  • każdy ma dwa głosy, jeden na prace 3-4 latków i jeden na prace 5-6 latków;
  • należy wybrać pracę plastyczną wystawioną na wystawie ( jedną- 3-4 latki, jedną- 5-6 latki), która najbardziej nam się podoba;
  • zapisać jej numer na kartce;
  • wrzucić kartkę do urny, która będzie wystawiona przy wejściu do przedszkola.

Ogłoszenie wyników konkursu wewnętrznego odbędzie się 18.10.2022r.

Prace, które otrzymają najwięcej głosów zostaną wysłane do drugiego ogólnopolskiego etapu.